DELA

Skadeståndsmål skrevs av

525 000 euro för ekonomisk skada och ytterligare 100 000 euro för psykiskt lidande. Så lyder kravet i en ny omgång av en rättslig följetong som pågått sedan 2006.
Men i går lämnade Åbo hovrätt ärendet därhän.
I går morse bänkade sig paret, som 2006 köpte ett hus av företaget Jukka-Talo via företagets åländske representant, i tingsrättens väntrum ännu en gång tillsammans med biträdet Marcus Måtar.
Även tidningen Ålands chefredaktör Niklas Lampi och Ålands tidningstryckeri ab:s (ÅTT) vd Dan-Johan Dahlblom fanns på plats tillsammans med sin advokat Daniel Widman. Upprinnelsen till hela historien var nämligen en artikel som tidningens reporter skrev om husköparnas tvist med representanten om leveransen i maj 2006.
Åtta år med diverse rättsliga processer har gått, och i går var det dags för Åbo hovrätt att pröva tingsrättens drygt ett år gamla skadeståndsdom – en dom som gick husköparnas väg i och med att representantens skadeståndskrav förkastades.
Men representanten dök inte upp, och enligt biträdet Gard Larpes berodde det på att representanten hade fått magsjuka och hade åkt till akuten under natten och att han därför ville skjuta upp behandlingen till senare. Hovrätten valde dock den hårda linjen och begärde att mannen skulle höras per telefon – annars skulle domstolen avskriva skadeståndsyrkandet.
– Han kan inte höras per telefon men han vill inte att målet läggs ner, förklarade biträdet för domstolen efter att ha pratat med representanten flera gånger.
Hovrättens ordförande Marianne Salonen vek sig inte utan beslutet blev att ärendet avskrevs.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre