DELA

Ska Åland kasta loss från Finland?

Åland måste stå på barrikaderna när de handlar om kraven på service på svenska i Finland.
– Det är jätteviktigt, säger lantrådet Viveka Eriksson (Lib).
I går berättade Nya Åland om Svenska Finlands folktings ordförande Anna-Maja Henrikssons uttalande i Hufvudstadsbladet att om Finland framöver inte lyckas sköta kontakterna på svenska med Åland så riskerar Finland att förlora det enspråkigt svenska landskapet.
Detta satte, som Nyan också berättade, i gång en åsiktsstorm i både Helsingin Sanomat och Hbl där de flesta sa tack och adjö till Åland. På Helsingin Sanomats nätsida svarade nästan 70 procent av drygt 12.000 personer att Åland kan kasta loss från Finland.


Kräver svenska
Frågan är: Vad händer den dagen när Finland inte längre kan uppfylla sitt åtagande om myndighetsservice på svenska?
Så här säger lantrådet Viveka Eriksson:
– Det är klart att om Finland blir helt finskt så blir det omöjligt för oss att ha kontakt på svenska. Inom landskapsregeringen har vi varit väldigt systematiska och hela tiden krävt att få alla myndighetshandlingar på svenska.


”En ständig kamp”
Fungerar det?
– Inte till alla delar. Det är en ständig kamp. Vi har också, när statsminister Matti Vanhanen och Ålandsministern Astrid Thors varit här på besök, framfört att resurserna för översättning och tolktjänster måste stärkas när våra tjänstemän kommer till Helsingfors på beredningsmöten.
Enligt lantrådet har myndigheternas kunskap i svenska gått stadigt neråt under årens lopp.
– Självklart är det så att svenskan viker undan i riket. Det är precis det som Anna-Maja Henriksson gett uttryck för.
BB i Ekenäs stängs, Karleby slås ihop med finska Uleåborg – på sistone har exemplen blivit flera, säger hon.


På barrikaderna
Är det bra eller dåligt för Åland att Folktinget har vässat svenskvapnet?
– Finlandssvenskarna och Åland har gemensamma intressen. Om svenskan viker undan ännu mera som myndighetsspråk så är det ett jätteproblem också för Åland. Därför står vi på barrikaderna.
Ser du någon risk för att Finland ger upp sin tvåspråkiga status?
– Det är klart att den risken finns. Men Finland har ju en gång i tiden tagit på sig ansvaret på internationell nivå att trygga Ålands enspråkigt svenska status – ett ansvar som Sverige är satt att övervaka och bevaka.


Uttalad garanti
Landskapsregeringen nämner kravet på svensk service i den allmänna motiveringen till nästa års budget. Det finns, skriver man, skäl för att Åland ska söka nya internationella garantier för den folkrättsligt förankrade statusen och språkskyddet i allmänhet.
– Vi vill lyfta upp frågan om en mer uttalad internationell garanti. Det är ett krav vi har från Ålands sida.
I budgeten föreslår man ett särskilt Ålandsutskott inom riksdagen och en gemensam Ålandskommission som kunde vara en politisk motsvarighet till Ålandsdelegationen.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax