DELA

Sjutton dagar med högsommar i juli

Sommarmånaden juli var lite svalare än den brukar vara.
Temperaturen i juli var, i jämförelse med långtidsmedeltalet, något lägre än genomsnittet i största delen av landet, konstaterar Meteorologiska institutet.
Avvikelsen var dock under en grad. Medeltemperaturen varierade mellan dryga 17 grader i landets södra delar till 13 grader i Norra Lappland.
Juli hade sammanlagt 17 dagar med högsommarvärme i hela landet, vilket överensstämmer med långtidsmedeltalet för månaden. Månadens högsta temperatur, 29,2 grader uppmättes i Kevo i Utsjoki den 28 juli och den lägsta temperaturen, -1,4 grader i Naruska i Salla den 13 juli.
I största delen av landet regnade det 40–80 millimeter, vilket är mindre än normalt. Enligt Meteorologiska institutet regnade det mindre än 40 millimeter i juli vid syd- och västkusten. Skillnaderna mellan landets olika delar vad gäller nederbördsmängden under månaden var emellertid stora och på grund av regnskurar uppkom därtill stora lokala skillnader.
Endast cirka 21.000 blixtnedslag registrerades i Finland, vilket är ungefär en tredjedel av långtidsmedeltalet. (ab)