DELA

Sjukhusparkeringen ska nu få nya skyltar

Inom kort ska sjukhusparkeringen förses med nya skyltar som visar var och hur man ska parkera.
– I början skrivs inga kontrollavgifter ut, säger styrelseordförande Torbjörn Björkman.
I fredags berättade Nya Åland om ledningsgruppens augustibeslut: Att parkeringsplatserna ska separeras för patienter, besökare och personal, att motorvärmartillstånd ska säljas för 40 euro per år företrädesvis till nattarbetare, heltidsanställda och personal med lång väg till arbetet och att bevakningsföretag anlitas för att övervaka parkeringen, skriva ut kontrollavgifter och vid behov forsla bort felparkerade fordon.
Tidigare har ÅHS samarbetskommitté – personalrepresentanter och fackliga företrädare – efterlyst en lösning på parkeringsproblemet. Nu gick styrelsen på kommitténs och ledningsgruppens linje och beslöt om åtgärderna.
– Jag har själv följt med hur det ser ut på parkeringen och kunnat konstatera att det är kaotiskt under främst några förmiddagstimmar, säger Torbjörn Björkman.
Det handlar enligt honom mycket om att få bukt med långtidsparkeringarna på området. Också obehöriga använder sjukhusparkeringen, har det visat sig.
– Det viktigaste är att vi får skyltarna på plats. Dessutom vet folk kanske inte att det finns parkeringsplatser också vid psykiatrienheten och Gullåsen. Vi kanske också kan ställa i ordning några nya parkeringsplatser.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre