DELA

Sjukhuskapell välsignades

Kapellet på Ålands centralsjukhus har fått en ansiktslyftning – och snart invigs ett helt nytt andaktsrum.
I kapellet i sjukhusets källarvåning kan familjemedlemmar och nära anhöriga ta farväl av avlidna. Den avlidna placeras på en katafalk i det enkelt med smakfullt inredda kapellet
Hit förs avlidna som vårdats på sjukhuset eller andra vårdinrättningar, men också personer som avlidit i sina hem. Bland anhöriga kan det finnas ett stort behov av att få tillbringa en stund i kapellet, konstaterar sjukhusprästen Maria Båsk. Många vill besöka kapellet mer än en gång, till exempel när en ung människa avlidit oväntat.
– Det kan vara positivt för hela sorgeprocessen att få se den döda. Det rekommenderas för både barn och vuxna, säger Maria Båsk.

Tala med prästen
När flera närmast sörjande besöker kapellet samtidigt kan de turas om att sitta vid katafalken, medan de andra kanske vill tala med prästen om sin sorg och sina tankar kring den bortgångna. Och det kan vara en positiv upplevelse.
– Det kan vara litet tabu att tala om döden, säger överskötaren Christel Lindberg.
Vaktmästarna, som förbereder och sköter visningarna i kapellet, kan intyga att de är uppskattade.
Kapellet invigdes i går i två sjukhusprästers närvaro – Maria Båsks föregångare Karin Sandholm fanns också på plats. Upprustningen har planerats och genomförts av klädvårdschefen Margareta Hassel, Christel Lindberg och vaktmästarna.
I höst invigs också ett helt nytt andaktsrum i sjukhusets nybygge. Det skall stå öppet dygnet runt för alla som vill tända ett ljus, lyssna på musik eller bara få en stund för sig själv. Precis som kapellet skall det vara öppet för alla, oberoende av vilken tro man bekänner sig till.

PATRIK DAHLBLOM

patrik.dahlblom@nyan.ax