DELA

Sjukhuset öppet för besökare igen

På sitt möte i torsdags beslöt pandemigruppen vid ÅHS att sjukhusets avdelningar kan återgå till normala besöksrutiner.
– Vi bedömde att det inte behövdes restriktioner längre, säger klinikchef Birgitta Hermans, medlem i gruppen.
Det innebär att man åter kan besöka anhöriga och vänner som är inlagda på sjukhuset, men fortsättningsvis ska man respektera avdelningarnas besökstider. (ns)