DELA

Sju tjänster ska bort från ÅCA

Bageriet minskar med sex tjänster och mejeriet med en. Det är resultatet av ÅCA:s samarbetsförhandlingar.
Från början trodde ÅCA:s ledning att åtta tjänster skulle behöva bantas bort. Nu blir det i stället sju – sex tjänster på bageriet och en deltidstjänst på mejeriet. Det meddelar företagets vd Johannes Snellman i ett pressmeddelande, där han också beklagar de följder det här får för de berörda.
– Samtidigt ser vi med tillförsikt på framtiden och konstaterar att företagets verksamhet även i framtiden kommer att vara till stor nytta för personal, ägare, kunder och konsumenter. Företaget arbetar kontinuerligt för att anpassa och effektivera verksamheten till de snabba förändringarna i omvärlden, skriver han.

Totalt är det hela 29 personer som berörs på ett eller annats sätt av samarbetsförhandlingarna, eftersom en rad befattningar och arbetsuppgifter måste omorganiseras till följd av personalminskningen.

Bakgrunden till nedskärningarna är för mejeriets del det hårda konkurrensläget som bara har förstärkts av de ryska importsanktionerna. Den långvariga lågkonjunkturen sägs också spela in.

För bageriet är orsaken till nedskärningarna ”behovet av att anpassa verksamheten till rådande marknadssituation och att säkra verksamhetens långsiktiga lönsamhet”.
– Omorganisationen verkställs i den takt det är möjligt utgående från uppsägningstider och övriga verksamhetsaspekter, skriver Snellman.

Minna Wallén-Widung

minna.wallen@nyan.ax