DELA

Sju personer vill bli landskapsarkivarie

Två kvinnor och fem män har sökt den lediganslagna tjänsten som landskapsarkivarie.
Tre av de sökande är bosatta på Åland: Matias Pentti och Raluca Tomiuc från Mariehamn och Åsa Bonn från Jomala.
De övriga fyra som har sökt tjänsten är Timo Forsten, Björneborg, Johan Enkvist, Åbo, Lennart Jansson, Uppsala, och Åke Söderlund, Helsingfors.
– Vi håller på att sammanställa ansökningarna. Efter det går vi igenom dem på avdelningen och förhoppningsvis den andra veckan i januari börjar vi med intervjuerna. Hur många som kallas till intervju är fortfarande oklart, säger landskapets kulturchef Jan-Ole Lönnblad som också har landskapsarkivet under sig. (tt-s)