DELA

Sju personer inför rätta för narkotikabrott

Under gårdagen åtalades i Ålands tingsrätt sammanlagt sju personer för olika narkotikabrott. Tre olika ärenden behandlades och ännu är inte rättegången avslutad. Eftersom en av de åtalade inte dök upp i rättssalen fortsätter rättegången igen på tisdag.
I april gjorde den åländska tullen ett rekordstort beslag av främst narkotikamedlet Subotex. Beslaget ledde till att samanlagt 32 ålänningar blev misstänka för brott i någon form. I går ställdes sju av dessa personer inför rätta, en av dem dök dock inte upp i rättssalen.
Dagen inleddes med ett ärende där tre personer, en kvinna och två män, åtalades för narkotikabrott. Den ena mannen var frånvarande.
Enligt åklagarens gärningsbeskrivning har de tre personerna fört in 88,5 tabletter Subutex till Åland den 16 januari i år. En av männen anskaffade tabletterna i Sverige och tillsammans med den andra mannen finansierade han köpet. Kvinnan transporterade sedan tabletterna från Sverige till Åland där tullen stoppade henne då hon kom i land från färjan.
Eftersom en av de åtalade inte var närvarande återupptas ärendet på tisdag.


Medger innehav
I nästa ärende åtalades en av ovan nämnda män, den närvarande, igen för narkotikabrott.
Den här gången hade mannen enligt åklagarens gärningsbeskrivning den 30 december 2006 påkommits med att ha 0,5 tablett bufrenorfin, 2 tabletter Suboxone, 2 tabletter Subutex och 6 tabletter Abalgin i sin lägenhet. Enligt åklagaren har mannen även under december 2006 vid två till tre tillfällen sålt subutex till en annan man och därmed tjänat ungefär 120 euro. Dessa pengar yrkade åklagaren på att den åtalade skulle betala till staten.
Den åtalade medgav att han hade innehaft ovan nämnda narkotika. Däremot menade han att han endast vid ett tillfälle hade överlåtit narkotika till den andra mannen, och då bara en halv tablett subotex, som han heller inte tog betalt för. Vid förundersökningen hade den andra mannen sagt att han vid två till tre tillfällen betalat 40 euro för narkotikan. Vid förhöret i rätten i går sade han dock att han aldrig betalat för drogerna.
– Jag fick en halv tablett subutex en gång. Jag betalade inget för den. Jag ljög i förundersökningen för att få slippa ut, jag ville inte sitta inburad över nyår.
Efter det här var det dags för dagens tredje ärende, vilket också det mest omfattande. Sex personer åtalades under fyra olika åtalspunkter.


Åtalspunkt 1
Fyra män åtalades för grovt narkotikabrott. För en av dessa yrkade åklagaren alternativt på medhjälp till grovt narkotikabrott då det kan ha handlat om att han bara fungerat som chaufför åt en av de övriga åtalde. De två männen som stod åtalade i dagens första ärende var återigen inblandade och enligt åklagarens gärningsbeskrivning har de två männen:
n fört in 40-100 subutextabletter i landet med ett brev adresserat till en tredje man,
n vid åtminstone tre olika tillfällen fört in 30-70 Subutextabletter i landet och
n låtit införa 30-40 Subutextabletter genom att skaffa tabletterna i Sverige och ordna så att en inte namngiven person smugglat in dem i landet.
Enligt åklagaren innehade, överlät och sålde alla fyra åtalade män droger otaliga gånger till många olika personer.
– Eftersom föremålet för brottet har varit en stor mängd synnerligen farlig narkotika och avsikten har varit att eftersträva en avsevärd ekonomisk vinning och att sprida narkotikan skall brottet ses som grovt, menade åklagaren.
Sammanlagt räknade åklagaren med att förtjänsten som männen kunde ha fått genom att sälja narkotikan låg på minst 27.930 och högst 49.480 euro. Summa har räknats utgående från priset på mellan 50 och 100 euro som vittnen har uppgett att en tablett Subutex på Åland kostar.


Åtalspunkt 2
Tre män, de ovan nämnda plus en till, åtalades för narkotikabrott. De har enligt åklagaren fört in 198 tabletter Subotex och 62 stycken Rohypnol genom att skaffa tabletterna i Sverige och sedan posta dem till en av dem. Detta var det rekordstora beslag som tullen beslagtog i april .


Åtalspunkt 3
Till samma man som i åtalspunkt 2 skickades enligt åklagaren en annan gång 40-100 tabletter Subutex, även denna gång per brev. Mannen åtalades därför på nytt för narkotikabrott.


Åtalspunkt 4
En kvinna åtalades för narkotikabrott. Enligt åklagaren transporterade hon den 15 januari i år 87-89 stycken Subotex och 10-20 flunitrazepamtabletter från Sverige till Åland. Kvinnan erkände brottet.


Svårt att minnas
Under gårdagens rättegång förhördes de åtalade och ett vanligt svar på många frågor var ”jag minns inte” eller ”jag vet inte”. Saker som de hade erkänt i polisförhör nekade de till och vissa saker påstod de sig aldrig ha sagt under förhören. Innehav och missbruk erkändes, men ingen vidhöll att de skulle ha sålt narkotikan vidare. Även personer som kallades in för att höras i bevissyfte och som under polisförhör hade erkänt att de köpt narkotika av en av de åtalade nekade nu till detta.
– Det har jag aldrig sagt till polisen, de måste ha blandat ihop mig med någon, sade en.
– Jag gav aldrig pengar för narkotikan. Det hade inte klarnat då vid förhöret, nu minns jag bättre, jag betalade aldrig för det, sade en annan.
Även det tredje ärendet tas upp på nytt på tisdag eftersom en av de åtalade inte fanns på plats i går. Totalt skall över 20 personer höras, i bevissyfte eller som vittnen.