DELA

Sju grupper arbetar med regeringsprogrammet

Lantrådskandidaten Camilla Gunell (S) har tillsatt arbetsgrupper som i stora drag arbetar enligt ministerportföljerna.
– Det här handlar om en arbetsmetod, inte om lösningar, betonar Gunell.
Arbetet med att få till stånd ett regeringsprogram som alla potentiella regeringspartier kan omfatta pågår för fullt i sammanlagt sju arbetsgrupper.
– Det är arbetsgrupper som i stora drag följer ministerportföljerna, säger lantrådskandidat Camilla Gunell som har tillsatt grupperna.
Det finns följaktligen en grupp som jobbar med finansfrågor, en med infrastrukturen, en med utbildning och kultur, en med social och miljö, en med inrikes och utrikesfrågor och en övergripande grupp som ser på allt som rör den självstyrelsepolitiska utvecklingen.

Läcka en miss
Den sistnämnda gruppen leds av Gunell själv men vem som leder de andra vill hon inte gå ut med.
– Det här handlar om en arbetsmetod, inte om lösningar. Vi har kommit överens om att vi inte ger några kommentarer om arbetet innan vi är klara. Att informationen om grupperna har läckt ut är en miss i planeringen.
Har det hänt något under dagen som kommer att påverka regeringsbildningen?
– Nej, ingenting sådant har hänt.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen