DELA

Sju för många i skärgårdstrafiken

Landskapsregeringen har haft sju anställda för mycket i skärgårdstrafiken. Några kan få nya arbetsuppgifter medan andra måste gå.
En vaktman som valde att säga upp sig får fem månadslöner i omställningsersättning.
Antalet körtimmar i skärgårdstrafiken minskades vid årsskiftet och i månadsskiftet driftsprivatiserades Föglöfärjan Skarven.
När körtimmarna minskades fanns det vikariat och andra arbetsuppgifter för personalen men efter Skarvens driftsprivatisering har landskapsregeringen sett över personalbehovet igen.
Slutsatsen är att man har sju personer för mycket i sjötrafiken. Det gäller fyra styrmansbefattningar och tre manskapsbefattningar.
– Minst tre kommer att kunna omplaceras till andra arbeten. Resten får lämna sina tjänster antingen genom att de säger upp sig själva eller att de blir uppsagda, säger landskapets personalchef Terese Åsgård.
Inom någon vecka är det klart vilka som får nya arbetsuppgifter inom skärgårdstrafiken och vilka som får gå.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom