DELA

Sjöstödet ok i budgeten

Riksdagen tog i går itu med budgetförslaget. Stödet till sjöfarten är oförändrat och förbättringar är på väg. Men allt branschen har önskat får man inte.
I ett pressmeddelande inför budgetens remissdebatt i går påpekar riksdagsledamoten Elisabeth Nauclér att regeringen i budgeten tryggar en positiv utveckling av handelsflottan.
Stödet till såväl last- som passagerarfartygen för bemanningskostnaderna är på oförändrad nivå och skall permanentas för passagerarfartygen. Stödet till lastfartygen är redan permanent.
En tonnageskattelag, som skall göra det möjligt att förnya handelsflottan, diskuteras nästa år.
– Allt detta är helt i överensstämmelse med vad som överenskoms vid framförhandlandet av regeringsprogrammet i våras, säger Nauclér.

Väntar på förslaget
Inte heller Ålands redarförenings vd Hans Ahlström verkar särskilt bekymrad.
Den utlovade lagen om att stödet till passagerarfartygen permanents utlovas till senare i höst. En bra sak enligt Ahlström.
– Vi hoppas förslaget kommer.
Regeringen lovar ju.
Den kommentaren besvarar Ahlström med ett skratt. Men konstaterar att det finns en annan bra sak i budgeten: farledsavgiften
– I många år har kostnadsmotsvarigheten legat långt över 100 procent. Rederierna har alltså betalat fullt ut för att farlederna upprätthålls och för isbrytarna och dessutom ålagts en form av beskattning. Nu sänks avgiften till 100 procent, det vill säga man betalar vad det kostar, men inte mer.
Ytterligare utlovas en ny tonnageskattelag någon gång under nästa år. Men även om den kommer sent under året så kommer den enligt Ahlström att gälla retroaktivt för hela 2008.

Får inte allt
Men det finns saker som fattas, sett ur redarsynvinkel.
Det blir inget sjöfartsstöd till fartyg i inrikestrafik, även om de tvingas konkurrera med fartyg i utrikestrafik, som för stöd av staten. Rent konkret handlar det om Fjärdvägen, som går i trafik mellan Långnäs och Nådendal och varken har stöd för bemanningskostnaderna eller taxfree ombord.
Inte blir det heller bemanningsstöd för anställda ombord som betalar källskatt, det vill säga svenskar på finskflaggade fartyg.
– De förslagen har avvisats av finansministeriet. Att de inte skulle gå igenom visste vi redan innan budgetbehandlingen kom igång, säger Hans Ahlström.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax