DELA

Sjösäkerhetsrutinerna klarade mellanetapp

Arbetet med att förnya trafikavdelningens säkerhetsledningssystem för sjöfarten sker på ett tillfredsställande sätt.
I går var Trafiksäkerhetsverket på Åland för att granska trafikavdelningen och beredskapsgruppen. Granskningen var en uppföljning av den som gjordes i december då det hittades så stora brister i trafikavdelningens säkerhetsledningssystem för sjöfarten att betyget blev underkänt.
Bristerna gällde den så kallade ISM-koden för landsorganisationen. I går kunde trafikavdelningen visa att en revidering av systemet pågår och att de som är i ansvarsposition vet vad allt handlar om.
– Trafiksäkerhetsverket konstaterade att de auditerade personerna var förtrogna med policyn samt tilldelade ansvarsområden. Man anser även att det finns förutsättningar och resurser att agera i händelse av nödsituation och förutsätter nu vidare att det nya säkerhetsorganisationssystemet är implementerat i enlighet med ISM-koden senast den 30 april, skriver trafikavdelningens chef Niklas Karlman i ett pressmeddelande.
Det är bara landorganisationen som har kritiserats, inte det arbete som bedrivs ombord på färjorna. (tt-s)