DELA

Sjöräddningen riskerar tappa stort bidrag

Regeringen föreslår att lagen om lästavgift slopas.
Det skulle innebära ett stort avbräck för Ålands sjöräddningssällskap.
Lästavgift betalas av finländska fartyg i utlandstrafik eller utländska fartyg på finskt vatten. Pengarna används för att finansiera sjömansservice.
Regeringens motivering är att systemet med lästavgift är föråldrat samt att det inte uppfyller grundlagens krav. Det är dessutom tungt att förvalta i förhållande till de belopp som behandlas. I stället bör sjömansservice finansieras med budgetmedel.
Ålands sjöräddningssällskap har sedan början av 1990-talet årligen mottagit omkring 10 000-20 000 euro av lästavgiftssumman. Detta har varit av stor vikt för föreningen.
– Det motsvarar nästan 5 procent av vår budget, säger verksamhetsledare Dag Lindholm.
– Slopas lästavgiften innebär det en minskad inkomst för oss, och det är inte bra, det är ett bekymmer. Själva tror vi att det blir svårt att få medel via budgeten. Förslaget är att Finlands sjöräddningssällskap ska få 241 000 euro via inrikesministeriet, men vi blir utan. Det finner vi väldigt orättvist, vi borde få dela den summan då vi driver en liknande verksamhet.
Läs mer i papperstidningen!

Maria Snellman