DELA

Sjöräddarna arbetar med nya visioner

Samarbetet med andra organisationer bör utökas och vinterberedskapen måste förbättras.
Bland annat det sades vid Ålands sjöräddningssällskaps seminarium nyligen.
Seminariet samlade 25 deltagare som under dagen lyssnade på föreläsningar och deltog i workshops, berättar verksamhetsledaren Dag Lindholm i ett pressmeddelande.
Aktuella frågeställningar var bland annat följande:
Motivering av frivilliga/bemanning.
Resursbehov i framtiden båtar/utrustning.
Utbildning av frivilliga/kursverksamhet.
Samarbete med myndigheter och andra organisationer.
Under diskussionen om sällskapets framtid och visioner listades följande punkter:
Sällskapet bör göras synligare i media och bland allmänheten.
Trossen-konceptet görs tydligare och marknadsförs bättre.
Vinterberedskapen måste förbättras. (Inköp av svävare eller hydrokopter).
Samarbetet med övriga organisationer bör utökas och fördjupas (Sjöbevakningen, FBK och Röda korset).
Samarbete med andra frivilligorganisationer angående ungdomsverksamhet (FBK).
Oljeskyddet, Sällskapet tar initiativ att förnya oljeskyddsberedskapen.
– De viktigaste slutsatserna var att vinterberedskapen måste förbättras samt att sällskapet måste satsa på en juniorverksamhet för att trygga verksamheten i framtiden, skriver Lindholm.
Styrelsen för sjöräddningssällskapet arbetar vidare, för att under hösten kunna presentera en ny vision för framtiden.