DELA

Sjömansunionen: Lr bryter mot avtal

Sjömansunionen skriver i ett brev till bland annat riksförlikningsmannen att landskapsregeringen bryter mot gällande kollektivavtal.
I går tisdag skickades ett brev från Sjömansunionen på Åland till landskapsregeringen och andra berörda parter, bland annat riksförlikningsmannens byrå. I brevet, som Nya Åland läst, påpekar sjömansunionen att landskapsregeringen enligt avtalet från 2003 inte har någon avsikt att ändra på bemanningen på landskapsfärjorna.
Om så ändå ska göras förbinder sig landskapsregeringen att i god tid meddela unionen. Det har enligt ombudsman Henrik Lagerberg inte skett i det aktuella fallet med ms Skarven.
Sjömansunionen hävdar också att landskapsregeringen som arbetsgivare inte har någon rätt att stoppa löneutbetalningarna till de två matroser som inte arbetar. Detta enligt gällande kollektivavtalslag.
– Sjömansunionens medlemmar är inte i strejk. Den stridsåtgärd vi beslutat om är att inte låta matroserna följa med fartygen om säkerheten riskeras, säger Lagerberg.


”Skarven fanns inte då”
Trafikminister Veronica Thörnroos (C) har inte sett unionens brev. Hon har ändå två kommentarer:
– För det första fanns inte Skarven 2003 när avtalet ingicks. För det andra har vi ett bemanningsintyg utställt på fyra personer. Vi har hela tiden haft en övertalighet på Skarven, enligt Thörnroos.
Läs mer i papperstidningen!

Erik Hallstensson