DELA

Sjömansskolan rasar mot internathyra

Nu ska även sjömansskolans studerande betala för sitt boende. Föreslagen hyra för internatet, som tidigare varit gratis, är 100 euro i månaden för del i dubbelrum.
Sjömansskolans rektor Bernt Bergman är inte nöjd med förslaget och hänvisar till motsvarande skolor i riket som har gratis boende.
Studerande som bor på Sjömansskolans internat ska betala hyra 100 euro i månaden för sin del i dubbelrum enligt ett förslag från Ålands gymnasiums förvaltningschef Gyrid Högman. Hon betonar att det bara är ett förslag men att styrelsen beslutat att de studerande ska betala en skälig hyra för sitt boende på internatet.
– Lagtinget har beslutat att alla studernande inom gymnasialskolan ska ha samma förmåner och rättigheter.
Dessutom har lagtinget fattat beslut om att det inte ska finnas internat längre och Sjömansskolans internat existerar bara till 2012.
Att internatet tidigare varit gratis för de studernande är en gammal tradition vars ursprung Högman inte hunnit sätta sig in i.


Märkligt
Ålands sjömansskolas rektor Bernt Bergman tycker att förslaget om hyra är lite märkligt.
– Utbildningsminister Britt Lundberg sade på sjömansskolans avslutning att boendet ska vara kostnadsfritt för alla studerande.
Under avslutningen framkom det också att sjömansskolorna i Kotka och Raumo har gratis boende på internat och samma bestämdes på 70-talet när Ålands sjömansskola skulle bli en skola för hela landet.
Läs mer i torsdagens Nya Åland!

nina.smeds@nyan.ax