DELA

Sjömansjobb hotas av nytt förslag

Tusentals sjömansjobb hotas av ett förslag i en svensk statlig utredning.
Enligt ett utkast till utredningen kan det bli möjligt för svenska rederier att säga upp personal för att sänka kostnaderna.
I går rapporterade svenska medier att 9.000 svenska sjömän riskerar att förlora sina jobb. Uppgifterna kommer från utkast till en kommande statlig utredning om ett nytt svenskt internationellt skeppsregister, SIS.
Innebörden i registret är att bemanningskostnaderna ska kunna sänkas genom undantag i Lagen om anställningsskydd, las.
”För att ett internationellt register ska innebära en omgående sänkning av bemanningskostnaderna behöver reglerna i las ändras så att ett rederi har möjlighet att säga upp svenska sjömän till förmån för arbetskraft från lågkostnadsländer”, heter det i utkastet som bland annat facken fått se.


Strider mot EU-regler
Kollektivavtalet ska bara reglera förhållanden för personer som har sin hemvist i Sverige. Så var lämnar det här ålänningarna som arbetar på svenskflaggade fartyg?
– Ålänningar likställs med svenska sjömän ombord på svenskflaggade fartyg. Om det här skulle gälla enbart personer som bor i Sverige så är det redan avvikande från ett internationellt avtal. I dag kan man inte göra en sådan här reglering, att undanhålla arbetsplatser från personer på de här grunderna strider mot EU-regler, säger Olof Widén, vd för rederierna i Finland.
Han har inte läst utredningen och vill därför inte spekulera desto mer i vilka följderna skulle bli, men konstaterar att det inte låter som att analysen är riktigt klar.
Utredaren Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), vill inte svara på hypotetiska frågor eftersom analysen är långt ifrån klar. Utredningen ska läggas fram i slutet av oktober och det som de svenska medierna baserat sina artiklar på är ett antal lagparagrafer som han delat ut till facken.
– Jag kan inte svara på hur det skulle påverka åländska sjömän, säger han. Utredningen är enbart i ett analysskede.
Läs mer i papperstidningen!

Tanja Lönnqvist