DELA

Sjölund redo för första EU-mötet

Idag inleder den nyvalda regionkommittén sitt arbete med session i Bryssel och nya åländska representanten Folke Sjölund är på plats.
– Det ska bli intressant men även mycket arbete, säger Sjölund, som ser fram emot platser i två specialutskott.
Den nya regionkommittén tillträdde formellt den 26 januari i år och sitter nu till och med 2015. Tisdag, onsdag och torsdag denna vecka håller kommittén sin första session i EU-parlamentsbyggnaden i Bryssel.
Under mötet kommer representanterna både att välja ordförande och övriga i presidiet, men även ta upp en mängd ärenden till behandling. Regionkommitténs huvuduppgift är att uttala sig om aktuell lagstiftning inom EU, men den kan även på eget initiativ utreda hur lagar och planer kan komma att påverka regioner och det lilla, lokala samhället.
– Visst är det bara rådgivande instans men ändå tung, både kommissionen och ministerrådet lyssnar på vad vi har att säga, säger Folke Sjölund.


Fokus på studier
Inom regionkommittén finns flera utskott som arbetar med olika specialområden. Finland har tre platser i varje utskott och av dessa har Åland tilldelats totalt två. Den ena platsen finns i Civex, där fokus ligger på bland annat konstitutionella frågor, EU:s styresformer, invandring och medborgerliga rättigheter, och den andra i Educ, där fokus ligger på utbildning.
– Den viktigaste platsen är nog den i Civex, med tanke på bland annat självstyrelsen. Det var en tuff kamp och argumentation om den platsen, vi var fem-eller sex som ville ha den i finländska gruppen, säger Folke Sjölund, som berättar att han gärna skulle ha bytt platsen i Educ mot en plats i Nat-utskottet, där man jobbar med landsbygdsutveckling och primärnäringar.
– En plats i Nat skulle ha varit till större nytta för Åland, men det var väldigt hård konkurrens om de platserna också.


Delar uppdraget
De finländska representanterna samarbetar och stöder varandra i kommittéarbetet.
– Men det räcker inte långt med nio av 344, så sedan gäller det att jobba vidare inom de olika politiska grupperna, säger Folke Sjölund, som liksom som Britt Lundberg tillhör ALDE-gruppen, Alliansen liberaler och demokrater för Europa.
Hur känns det att ta över efter Britt Lundberg?
– Jag har diskuterat mycket med Britt och gått igenom mycket, så jag vet vad som väntar. Det blir mycket jobb. Planen är att jag ska ta huvudansvaret för Civex och så tar Britt Educ, hon har ju redan ett väl uppbyggt nätverk inom det området, säger Folke Sjölund.


Med tjänstemän
Inför den första sessionen har Folke Sjölund gått igenom ärendelistan och EU-kommissionens lagstiftningsprogram tillsammans med landskapets EU-enhet och ansvariga tjänstemän.
Mängden material är mycket stor, därför gäller det att vara tidigt ute för att ta reda på vilka frågor som är av särskilt intresse och vikt för Åland.
– På första sessionen finns flera sådana punkter, bland annat hur man kan öka mobiliteten för unga studerande och bedrivandet av jordbruk i klimatmässigt utmanande regioner, som till exempel skärgården, säger Folk Sjölund.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax