DELA

Sjöförklaring om Amorellas olycka

Trafiksäkerhetsverket Trafi vill ha en sjöförklaring i Ålands tingsrätt om Viking Line-fartyget Amorellas grundstötning i Föglö skärgård i december.
Det säger Viking Lines tekniska chef Tony Öhman.
Statens olycksutredningscentral beslöt tidigare att utreda olyckan och därför gjorde Viking Line bedömningen att en sjöförklaring inte var nödvändig. Men nu har trafiksäkerhetsverket Trafi begärt en sådan.
– För vår del är det bra så. Inom de närmaste veckorna ska befälhavaren lämna in en ansökan om sjöförklaring vid tingsrätten, säger Tony Öhman.
Läs mer i papperstidningen! (pd)