DELA

Sjöfartsstödet skjuts på framtiden

Ett permanent sjöfartsstöd kommer inte att finnas med i Finlands regerings höstbudget. Eventuellt sys ett stödpaket ihop till våren, enligt trafikministern Runar Karlsson (c).
Kommunikationsutskottet, som varit på Åland i tre dagar, kämpar för att stödet ska förverkligas.
Det är finansministeriet som stoppar det planerade sjöfartsstödet, trots skrivelser om ett stödpaket i regeringsprogrammet.
– Det avslöjades under ett kommunikationsministermöte i veckan. Det sades att man återkommer till stödpaketet i vår, säger trafikminister Runar Karlsson (c).
– Rederierna måste vänta ännu en tid eftersom det pågår en dragkamp mellan kommunikationsministeriet och finansministeriet.
Riksdagens kommunikationsutskott var på Åland mellan onsdag och fredag den här veckan och bekantade sig med trafiksituationen i landskapet. Diskussioner kring sjöfartsstödet stod högt på agendan.
Utskottet meddelar att medlemmarna är eniga om att sjöfartsstödet ska förverkligas.
– Vi kommer i höst att diskutera har vi ska säkra sjöfartsnäringen i framtiden. Det måste finnas en kontinuitet, säger utskottets ordförande Martti Korhonen (vf).


Utflaggning oroande
Även snusfrågan är ett ämne för diskussion i utskottet.
– Det är en liten sak som vi har förstått har stor betydelse, säger Korhonen.
Raimo Vistbacka (sannf) har suttit i kommunikationsutskottet i tio år och han säger att det hela tiden har funnits enighet kring att men på lång sikt måste göra den finska sjöfarten mer konkurrenskraftig.
– Nu måste regeringen komma med vettiga propositioner. Siffrorna för export och import är oroande. Det samma gäller utflaggningen.
Lyly Rajala (saml) tycker att det skulle vara besvärande om till exempel Viking Line började flagga ut fler fartyg.
– Jag anser att de nordiska länderna borde kämpa tillsammans mot övriga länder. Stöden till sjöfarten borde harmoniseras.
Även Leena Harkimo (saml) anser att det krävs handling för att stödet inte ska dra ut allt för mycket på tiden.
– Vi ska föra våra åsikter vidare till finansministeriet.


”Måste ha tålamod”
Trafikministern Runar Karlsson gläds över kommunikationsutskottets inställning.
– Jag tror att utskottet efter besöket på Åland med än mer kraft kommer att se till att rederierna kommer att välja finsk och åländsk flagg i framtiden.
– Jag tycker att det som utskottet säger låter bra, men rederierna måste ha tålamod.
Karlsson säger också att Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér måste gå till finansministeriet och diskutera sjöfartsstödet igen.
Text och foto:

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax