DELA

Sjöfartsmyndigheter till Rovaniemi

– En journalist som ringde mig frågade om det är ett rötmånadsskämt? Nej, det är det inte. Det är på fullaste allvar.
Det säger Olof Widén, vd för Rederierna i Finland r.f., om trafikministeriets planer på att flytta delar av sjöfartsverket till Rovaniemi.
Det är den Centerledda regeringen som ett led i sin decentraliseringspolitik vill flytta fartygsregistret och en del specialistfunktioner till Rovaniemi.
– Det är stora funktioner. Därför är det allvarligt, säger Olof Widén som arbetar med att få regeringen och trafikministeriet att ändra sig.
Enligt Olof Widén är det byråkratiska funktioner som ofta kräver personlig kontakt som riskerar att utlokaliseras. Det handlar om både stort och smått. Allt från affärer i 100-miljonersklassen till pappersarbete för enskilda sjömän kan i framtiden förläggas till Rovaniemi.
Men det är inte bara tillgängligheten som försämras.
– Var i Rovaniemi hittar man den specialkompetens som behövs och som dessutom är flerspråkig? frågar Olof Widén.

Minskad kunskap?
Förslaget är givetvis inte populärt bland branschfolk på Åland.
– Jag tycker det är en riktigt dålig idé, säger Dan Mikkola, vd vid Godby Shipping.
Han konstaterar att den finska sjöfartsnäringen är koncentrerad till landets södra delar och att näringen i hög grad är svenskspråkig. Att flytta delar av sjöfartsverket till Rovaniemi hotar kompetensen, tillgängligheten och den svenskspråkiga servicen.
Läs mer i papperstidningen!

Fredrik Sonck