DELA

Sjöfartsmuseets golv förstärks med betong

Det svaga gallerigolvet i sjöfartsmuseet förstärks för en kostnad på 120.000 euro.
Med den lösningen kan man bevara galleriets nuvarande utseende och också hålla tidtabellen.
Som Nya Åland tidigare har berättat har man i samband med ombyggnaden av Ålands sjöfartsmuseum konstaterat att golvet i det västra galleriet gungar och måste förstärkas.
Två alternativ har diskuterats och landskapsregeringen har nu beslutat välja det dyrare på 120.000 euro.
– Vi har vägt alla argument mot varandra och kommit fram till att det här är det klokaste alternativet, säger byråchef Jan-Ole Lönnblad.
I praktiken betyder det att det befintliga gallerigolvet förstärks med betongmassa.
Hur mycket landskapsregeringen skall betala av de drygt 70.000 euro som utgör mellanskillnaden mellan det billigare och det dyra alternativet är ännu oklart.
– Det blir en förhandlingsfråga med fastighetsägaren Ålands Nautical Club, säger Jan-Ole Lönnblad.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen