DELA

Sjöfartsmuseet slipper betala hyra till landskapet

Sjöfartsmuseet föreslås inte behöva betala någon hyra till landskapsregeringen. Från början var tanken att stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum skulle betala hyra både till landskapet och till Ålands Nautical Club, som äger fastigheten.
Kulturbyråns chef Jan-Ole Lönnblad säger att arrangemanget inte skulle ha fungerat på grund av momslagen och därför betalas hyran nu endast till Ålands Nautical Club. Enligt honom kom man aldrig så långt som till att fastställa en hyressumma för museet och därför kan man inte heller säga hur mycket landskapet nu går miste om.
Det gamla sjöfartsmuseet betalade inte någon hyra till landskapet, utan systemet var tänkt att införas efter renoveringen. (aks)