DELA

Sjöfartsmuseet kan gå miste om arv

Tre släktingar till Justus och Ebba Harberg vill genom en stämning ogiltigförklara makarnas testamente.
Det gör att Sjöfartsmuseet i Mariehamn kan bli utan sina lovade 600.000 euro.
Den 30 juni i år skrev Nya Åland om bråket bakom bouppteckningen efter avlidne Justus och Ebba Harberg. Paret valde att testamentera stora delar av sina tillgångar till Ålands sjöfartsmuseum. Enligt juristen och bouppteckaren Ken Lindberg ligger museets tilltänkta lott på omkring 600.000 euro.
Bakom stämningen som nu inlämnats till Ålands tingsrätt står Ebbas tre syskonbarn. Släktingarna står enligt testamentet arvslösa och anger genom sin advokat Jorunn Skogberg två skäl till varför handlingarna bör ogiltigförklaras.
Det första är att de två vittnen som enligt ärvdabalken ska närvara vid undertecknandet av testamentet inte var på plats samtidigt. Ett av vittnena ska inte heller ha träffat Justus Harberg.
Som skäl nummer två nämns Justus Harbergs sjukdom. På grund av sin alzheimer anses Justus inte ha varit i tillstånd att skriva under testamentet.

Nio släktingar ärver
Ålands sjöfartsmuseum är inte ensamt på arvslistan. En stor fartygsmodell som stod i Harbergs hem har testamenterats till Lemlands bibliotek, som också får de böcker sjöfartsmuseet inte har behov av.
Tillika ärver nio av makarna Harbergs 18 nu levande släktingar. Dessa nio personer står också som svaranden i målet.
Justus och Ebba Harberg dödsbo värderas till cirka 730.000 euro. Förutom att släktingarna vill få ut sin andel enligt den legala arvsordningen begär de också att få ersättning för sina rättegångskostnader.

Cecilia Lindvall