DELA

Sjöfartsenhetens viktiga auditering i fara

Sjöfartsenheten inom Ålands yrkesgymnasium – tidigare Ålands sjömansskola – ligger långt efter med förarbetet inför den livsviktiga auditeringen som hålls i mars.
I onsdags hölls ett möte där nuläget presenterades.
Sjöfartsutbildningen är överlag strikt reglerad, och vart femte år måste en auditering – en kvalitetsutvärdering – göras för att utbildningen ska få den nödvändiga internationella kvalitetsstämpeln. Auditeringen sköts av sjösäkerhetsverket Trafi.
Inom den åländska sjöfartsutbildningen ska högskolan på Åland, Ålands sjösäkerhetscentrum och sjöfartsenheten inom Ålands gymnasium genomgå auditeringen. Utbildningarna ska auditeras den 13, 14 och 15 mars nästa år – en dag per enhet.


Uppdateras vartefter
Inför auditeringen ska kvalitetshandboken uppdateras där man noterat vilka kvalitetsförbättringar som gjorts mellan auditeringarna. Både högskolan och sjöfartscentret är på slutrakan med sitt förarbete.
Men i yrkesgymnasiets enhet har arbetet knappt påbörjats. Dessutom har kvalitetshandboken inte uppdaterats enligt reglerna under de gångna fem åren och därför finns det mycket jobb att göra med att få allt i skick till mitten av januari när allt material ska vara inskickat inför auditeringen..
Lärarna och personalen i skolan är oroliga, något som Ålands yrkesgymnasiums rektor Inger Rosenberg-Mattsson känner väl till.
– Sedan augusti när jag började jobba har personalen meddelat att de är oroliga för hur det ska gå med auditeringen. Men Lasse Selander som är planerare vid Ålands gymnasium och som har utsetts till att sköta det här arbetet har haft fullt upp med schemaläggningen för sjöfartsenheten, berättar hon.
Nu är schemat klart och när Selander återkommer efter två veckors semester ska han arbeta intensivt med förberedelserna.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre