DELA

Sjöfarten får svavelpengar

Finlands regering vill satsa på sjöfarten.
I förslaget till budget för 2013, som offentliggjordes i fredags, viks 30 miljoner euro för stöd till investeringar som förbättrar handels- och passagerarfartygens svavelrening.
Syftet är att förbättra konkurrenskraften för de finländska rederierna då EU:s svavelutsläppsdirektiv träder i kraft.
I budgetförslaget satsas också på terminaler för flytande naturgas, LNG. Viking Lines nybygge Viking Grace blir det första passagerarfartyget som drivs med LNG och regeringen vill locka fler att välja det mer miljövänliga bränslet.
Svenska folkpartiet i Finland har drivit frågan om skärgårdens förbindelsetrafik och det har gett resultat i budgeten där skärgårdstrafiken i år får 1,7 miljoner mera än i fjolårets. (tt-s)