DELA

Sjöfacken oroade över minskad besättning

Landskapsregeringen vill minska m/s Skarvens besättning från fem till fyra personer. Men planerna faller inte i god jord hos sjöfacken.
Sedan mars förra året har Skarven trafikerat med en man mer än vad som är beskrivet i bemanningscertifikatet. I besättningen ingår nu befälhavare, styrman, maskinchef och två matroser.
– Det är vanligt att man först kör med en extra då det är ett nytt fartyg, säger trafikavdelningens chef Niklas Karlman.
Inför den eventuella ändringen har Trafiksäkerhetsverket i riket varit i kontakt med Finlands Sjömansunion, Skeppsbefälsförbundet och Maskinbefälsförbundet. Deras representanter har uttryckt en oro över planerna och menar att det finns ett behov av två matroser för att säkert kunna framföra fartyget.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman