DELA

Sjöbevakningens ägor skyddas

Inrikesministeriet vill förbjuda all vistelse i närheten av flera sjöbevakningens områden.
Går förslaget igenom berörs sju områden på Åland.
De av sjö- och gränsbevakningens områden i Finland som inte är bemannade skall få stora gula skyltar som förbjuder all vistelse på platserna utan tillstånd. Inrikesministeriet har skrivit ett lagförslag som man hoppas att kan klubbas igenom redan i sommar
Inrikesministeriets motivering till åtgärden är dels att man vill skydda allmänheten från olyckor, dels att kunna garantera att sjö- och gränsbevakningens räddningsoperationer inte störs av utomstående.
På Åland berörs sammanlag sju områden. Det är radarmästerna vid Hamnsundet i Saltvik, på Storklubb i Föglö, på Enskär i Hammarland och på Kökarsören i Kökar. Dessutom berörs helikopterlandningsplatserna vid Kökars och Mariehamns sjöbevakningsstationer och också sjöbevakningens brygga på Klinten i Mariehamn.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen