DELA

Sjöbevakningen påminner: Nödraketer endast i nödsituationer!

Varje år skjuts tiotals nödraketer i onödan vid Finska havsområdena. Varje observerad nödraket vid havsområden tas på allvar och det antas att människoliv är i fara. Sjöbevakningen går nu därför ut och påminner alla nyårsfirare om att låta bli nödraketerna, annat än i nödfall.

Nödraketer skjutna i onödan nära strandlinjen vid kustområden kostar samhället. Till räddningsuppdraget binds flera resurser där bland annat Gränsbevakningsväsendets sjöräddningshelikopter och -fartyg samt andra myndigheter och sjöfarare ingår.
– I värsta fall kan en utan grunder uppskjuten nödraket fördröja tiden till den som är i verklig nöd på grund av att resurserna är bundna på ett annat uppdrag. Gärningsmannen hamnar ersätta staten oerhört stora kostnader som orsakats av spaningsuppdraget, skriver sjöbevakningen på sin hemsida.
Därför ber man allmänheten att lämna bort nödraketerna från nyårsfirandet. Gamla nödraketer som hittas i gömmorna och inte längre är brukbara kan återlämnas till försäljningsställe eller till  sjöbevakningen på Lotsberget.

Sjöbevakningen varnar även för de svaga isarna i havsområdena.
– Havets temperatur är ännu relativt varmt förutom Bottenvikens inre vik. Det varma vattnet försvagar den redan bildade isen med de hårda vindarna. Ifall man måste ta sig ut på isen förstärks eget initiativ att förbereda sig och lokalkännedom.
Råden är följande: Gå inte ensam ut på isen och ha med flytande värmeisolerade kläder, isdubbar samt telefon i vattentätt fodral. Ge tillräcklig information till anhöriga om det området du planerat rör dig på så att räddningsenheterna i nödfall kommer snabbare fram till den som är i nöd. (hh)