DELA

Sjöbefäl får löneökning på 2 procent

Förhandlingarna mellan maskin- och skeppsbefälsförbunden och landskapsregeringen avslutades i slutet av förra veckan.
– För landskapsregeringens del är de i hamn, säger avtalschef Tiina Robertsson.
Löneökningen blir 2 procent.
Enligt Tiina Robertsson går proceduren oftast till så att parterna förhandlar, kommer överens, skriver ett protokoll och undertecknar avtalet.
– Men det har under våren visat sig en viss ovilja från förbundens sida att komma till förhandlingarna.
Inledningsvis var landskapsregeringens bud i linje med utrikesfartens avtal, det vill säga en löneökning på 1,7 procent för befälhavare och maskinchefer samt 1,75 procent för överstyrmän. Förbundens utgångsläge var 2,2 procent, de gick sedan ner till 2 procent.
– Nu har vi accepterat deras senaste bud. Landskapsregeringen anser därmed att avtal ingåtts. För vår del är förhandlingarna avslutade.

Exakta siffor
Avtalet gäller från den 1 mars 2011 till den sista februari 2012.
Befälhavare och maskinchefer får en löneökning på minst 39,50 euro i månaden eller 2,02 procent. Styrmän får minst 36 euro eller 2 procent.
Vilken blir merkostnaden för landskapet?
– Det handlar om en tilläggskostnad om cirka 77.000 euro för avtalsperioden, säger Tiina Robertsson.

Annika Kullman

annika.kullman@nyan.ax