DELA

Självstyrelsens pionjärer förtigs i historieböckerna

Åtta böcker om Ålands historia – och bara en av dem tar i en enda mening upp självstyrelsekampen i den första Ålandskommittén.
– Ingen tvekan om att kommittén har behandlats styvmoderligt, säger Jerker Örjans.
Jerker Örjans, historieintresserad mariehamnare som tillsammans med förra stadsarkitekten Folke Wickström kartlagt Mariehamns tidigaste historia, ingick i panelen när Ålands fredsinstitut förra månaden ordnade diskussion om Ålandslösningens tillkomst och hur den tolkas i dag, nästan hundra år senare.
Nya Åland har tidigare berättat om Mats Adamczaks förvåning över de historiska fakta han läste sig till när han gick igenom sin morfar Johannes Holmbergs minnesanteckningar. Holmberg var aktiv i den första, privata Ålandskommittén som bestod av ålänningar och bortaålänningar som bakom kulisserna tidigt arbetade för att Åland skulle bli självstyrt under Finland framom att höra till Sverige.
Han blev som de andra i kommittén senare illa behandlad på Åland och betraktades som förrädare.

Stort intresse
Fredsinstitutets diskussion drog så gott som fullt hus i stadsbiblioteket – ett tecken på att det finns ett nyvaknat intresse för självstyrelsens första steg.
Nya Åland talade efter diskussionen med Jerker Örjans.
– Den första, privata Ålandskommittén har inte bara behandlats styvmoderligt utan i själva verket nästan helt glömts bort i den åländska historieskrivningen, slår han fast.
Som stöd för det bläddrar han i åtta böcker om Ålands historia. Ålandskommitténs arbete nämns ytterligt sparsamt, för att inte säga alls.
– Om man är konspiratoriskt lagd kan man anta att informationen om den tidiga självstyrelsekampen medvetet har hållits tillbaka.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre