DELA

Självstyrelsens glömda hjältar

Självstyrelsen tvingades inte på Åland av Finlands riksdag. I stället var det några utflyttade ålänningars idoga arbete i Helsingfors som resulterade i att Åland fick lagstiftningsrätt och språkskydd.
Nya Åland har läst handlingarna från 1918-20.
Vem var det som först kom med idén till självstyrelse under Finland för att hindra att Åland skulle glida iväg västerut? I vems huvud formade sig tanken på lagstiftningsbehörigheten och skyddet för det svenska språket och kulturen framom att bli en del av Sverige?
Var det Finlands riksdag eller Nationernas förbund, föregångaren till Förenta Nationerna? Eller kom det från något helt annat håll?
Den frågan har inte tidigare belysts särskilt ingående. I en Åsub-rapport från 2007 heter det att initiativet kom från Finlands riksdag som lät utarbeta ett förslag till självstyrelse för ”de separatistiskt lagda öborna”.


Ålänningars verk
Men i handlingar som var hemligstämplade i 40 år visas händelserna i ny beslysning: Alla ålänningar var inte separatistiskt lagda – även om ”Ålandskungen” Julius Sundblom oblygt använde sin tidning som propagandaorgan för att Åland skulle tillhöra Sverige och fick opinionen med sig.
Herrarna i den så kallade Ålandskommittén – av ålänningarna betraktade som finlandssvenskar och av finländarna som ålänningar bosatta i Helsingfors – var Bertel Jung, som hade författat utkastet och fått det granskat och undertecknat av de övriga i gruppen Björn Cederhvarf, L.W. Fagerlund, Reinhold Hausen, Lars Sonck och Artur Tollet. Utkastet förfinades sedan och lämnades till senator A. Frey. Gruppen utökades senare med Otto Andersson, Jim Östling, Fridolf Sundberg och Johannes Holmberg.
Mats Adamczak, dotterson till Johannes Holmberg, hemmansägare från Geta, har grävt i arkiven, läst alla handlingar och gett Nya Åland möjlighet att ta del av dem.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax

Läs mer i dagens Nya Åland!

FOTNOT. Originaldokumenten och övrigt material finns att läsa på Mats Adamczaks blogg http://www.mazocialmedia.com