DELA

Självstyrda områden ännu svaga i Norden

De självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland har inte uppnått målsättningen att kunna delta i det nordiska samarbetet på regeringsnivå.
Det konstaterades i Nuuk på Grönland då Veronica Thörnroos (C) i egenskap av nordisk samarbetsminister förra veckan träffade sina grönländska kollegor, finansminister Palle Christiansen och infrastruktur- och trafikminister Jens B. Frederiksen.
De självstyrande områdena vill flytta fram sina positioner i det nordiska samarbetet och få en mer likabehandling i förhållande till de fem nordiska länderna.
– Även Ålandsdokumentet som togs fram på Åland 2007 och som bland annat formulerar de självstyrande områdenas möjlighet till fullt deltagande i de nordiska institutionerna diskuterades. Man var eniga om att det inte fått det utfallet man förväntat sig 2007 i den meningen att det varit svårare att få medlemskap i institutionernas styrelser än vad målsättningen var, och att det stött på motstånd från olika håll, skriver landskapsregeringens informationssekreterare Gunnar Westerholm i ett pressmeddelande.
Under besöket på Grönland besökte Thörnroos också Naturinstitutet i Nuuk och rederiet Royal Arctic Line. (tt-s)