DELA

Sista ronden vunnen om vindstödet

Riksdagens ekonomiutskott har sagt ja till att Åland ska omfattas av det nya stödet för vindkraften.
Därmed är sista ronden vunnen åtminstone i riksdagen.

Den åländska kampen för vindkraftsstödet – som enligt Helsingin Sanomat kan uppgå till 20 miljoner euro per år i inmatningstariffer för Åland – har lönat sig. Det började med Ålandsdelegationen som i ett svar till riksdagens justitieministerium konstaterade att det inte finns juridiska hinder för att Åland är med i det nationella stödsystemet trots att landskapet har egen näringslagstiftning. Flera andra riksdagsutskott sa också ja, och nu har frågan slutligen avgjorts i ekonomiutskottet.


Nu går ärendet tillbaka till arbets- och näringsministeriet för en ny beredning av lagen om stöd för förnybar energi där också Åland ingår. Och nu är det bråttom – redan den här månaden är det meningen att lagen ska godkännas.
Stödet för Åland kan möjliggöras genom en överenskommelseförordning med riket där man bestämmer landskapets respektive statens åtagande.

Men ännu är ärendet inte slutgiltigt avgjort, säger Ålands finansminister Mats Perämaa (Lib).

-Nästa vecka ska vi ha samrådsmöte i Helsingfors med arbets- och näringsministeriets företrädare om hur våda vindkraftsproducenter ska stödas. Det är onödigt att ha någon förhandsuppfattningom hur det går. 

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax