DELA

Sista gången på Algots slip?

Albanus är i gott skick och skall utan problem klara sig till nästa upptagning och inspektion om två år. Albanusföreningens verksamhetsledare Kristian Öberg hade anledning att vara nöjd när Albanus efter tio dagar på Algots varv var klar för sjösättning i fredags.

På bilden står Kristian Öberg.


Kristian Öberg berättade att 7-8 personer, både anställda och frivilliga ur föreningen varit sysselsatta med översynen av galeasen.
Efter upptagningen tvättades hon i botten och sedan inspekterade man och rev ut allt dåligt drev som upptäcktes mellan borden. Därefter började man dreva på nytt och slutligen sattes skeppsbeck i nåten innan hon bottenmålades med grundfärg och miljövänlig bottenfärg.


I gott skick
– I samband med bottenarbetet lossade vi och bytte ut ett bord för att kontrollera hur det såg ut inunder, med spanten. Det visade sig att hon fortfarande efter nästan tjugo år är i mycket gott skick. Tjugo år var förresten förr i tiden medellivslängden för en galeas, säger Öberg.
Med drevningen har man haft experthjälp av Lars-Erik Karlsson, Petter Mellberg och Christian Stenbäck. God hjälp har man också haft av Hasse Holmström som bytte bordet i botten. Holmström ju var med som skeppsbyggmästare redan då Albanus bygges och känner galeasen utan och innan.
Öberg berättar också att de intresserade prentisarna från Albanus, Emmy Karlsson och Catrin Palmqvist, varit med i arbetet med drevning och beckning för att lära sig hur hantverket går till.
– De och andra unga kommer att bli viktiga för oss framöver, konstaterar Öberg.


Vinteruppläggning
Efter översynen och underhållsreparationerna på Algots varv skulle Albanus tillbaka till Sjökvarteret i Österhamn där hon, som tigare år, skall ligga i vintervila i väntan på våren och nya seglatser.
Tjugoårsjubileum blir det ju också nästa år. Det var 1988 som galeasen sjösattes.


Framtiden oroar
Var man får möjlighet att göra nästa översyn om två år står än så länge skrivet i stjärnorna. Om möjligheterna att utnyttja Algots varv försvinner blir det mycket svårare också för Albanusföreningen.
– Att utnyttja frivilliga ur föreningen för arbetet blir ju omöjligt ifall vi tvingas åka till Sveaborg i Helsingfors eller Beckholmen i Stockholm för att ta upp henne, säger Kristian Öberg.
Därför har det inom föreningen också väckts förslag om alternativ för Algots varvsområde.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax