DELA

Sista dan för köp och sälj av stödrätter

I dag måndag klockan 16.15 går tiden ut för ägarbyte för lantbrukarnas stödrättigheter för i år.
Stopptid för att köpa och sälja stödrättigheter nästa år är 15 juni 2015. Efter det datumet går oanvända rättigheter till den nationella reserven.

För en tid sedan skickade statens ämbetsverk på Åland ut cirka 120 brev till de lantbrukare som har oanvända gårdsstödsrättigheter – en sorts kvot – att de kan sälja dem till de köpare som behöver fler rättigheter än de har och att detta ska ske senaste den 16 juni.
– Man hittar garanterat någon som vill köpa, säger överinspektör Bertel Storsved på statens ämbetsverk.
Tanken är att lantbrukare med överlopps stödrättigheter kan höra med någon granne eller anmäla dem för försäljning till Ålands producentförbund, Ålands hushållningssällskap, kommunernas lantbrukssekreterare eller någon annan intresseorganisation. den vägen kan köpare få veta vem som äger de lediga rättigheterna och om de är till salu.

I en stödreform 2006 delades stödrättigheter ut för all mark som odlades då. En stödrättighet motsvarar en hektar.
– För att bli beviljad gårdsstöd när stödreformen träder i kraft måste man fortsättningsvis ha stödrättigheter för den mark man odlar. Saknar man stödrättighet för någon hektar så får man inte heller gårdsstöd trots att den är uppodlad.
Åtta år har nu gått sedan stödrättigheterna beviljades och mycket hinner hända på så pass lång tid. Jordbruk har bytt ägare, mark har nyröjts och annan mark har beskogats.
Därför uppstår den situation som råder i dag, att en del odlare behöver fler stödrättigheter och andra har för många.

Än så länge – i praktiken ett år till – kan lantbrukare ha kvar sina outnyttjade stödrättigheter. Men 15 juni nästa år går slutsignalen då alla stödrättigheter som inte används då dras in och övergår i den nationella reserven.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax