DELA

Simka överklagar hovrättens dom

Simon Häggblom och Karin Lind, som tillsammans bildar konstnärsgruppen Simka, vill att Högsta domstolen i Sverige prövar deras fall.
Simka inbjöds 2008 att uppföra en konstinstallation på Öja-Landsort i Nynäshamns kommun. Installationen, som bestod av ett flertal små gula hus, fästes i borrhål i berget. Men området är ett naturreservat och borrningarna ledde till åtal.
Simka friades helt i Södertörns tingsrätt men fälldes nyligen i Svea hovrätt där både Karin Lind och Simon Häggblom dömdes till 40 dagsböter.
Nu vill paret att Högsta domstolen skall bevilja prövningstillstånd. De framhåller bland annat att de hänvisades till platsen av arrangören och att de därför hade all anledning att tro att alla tillstånd som behövdes var ordnade. Konstinstallationer har rests i området tidigare och också militären har lämnat spår efter sig från befästningsanordningar. Dessutom var det bara Häggblom som borrade i berget och paret tror därför att Linds straff beror på ett grovt förbiseende eller misstag av hovrätten. (tt-s)