DELA

SHT fick rätt i hovrätten

Rättstvisten mellan Skärgårdshavets helikoptertjänst (SHT) och Copterline har avgjorts av Helsingfors hovrätt. Copterlines stämning underkändes.
– Vi är förstås nöjda, men inte överraskade, säger SHT:s chef Kenneth Krogius.
Tvisten mellan SHT och Copterline som uppstod år 2000 tog sin grund i att en av SHT:s anställda jobbade extra som helikopterpilot åt ett annat bolag, som i slutet av 90-talet köptes upp av Copterline från Helsingfors. Enligt Copterline utnyttjade därefter den anställde sin dubbla position till att lämna ut Copterlines affärshemligheter till SHT.
Sommaren 1999 lade landskapet ut räddningshelikopterverksamheten på entreprenad och Copterline erbjöds att delta i budgivningen. Företaget avstod från detta, enligt stämningen därför att den SHT-anställde felaktigt förespeglade att om SHT tog uppdraget, skulle de använda Copterlines utrustning.
Samme man ska också ha suttit på dubbla stolar i samband med ett helikopterköp från Fortum, samt ha orsakat att Copterline gick miste om uppdrag för MediHeli i Åboland genom att ge SHT hemlig information om Copterlines anbud.

Inte överraskade
Fallet har tidigare utretts av centralkriminalpolisen, men åklagaren såg inget skäl att väcka åtal. Under de gångna sju åren har inte heller riksåklagaren, marknadsdomstolen, högsta förvaltningsdomstolen eller tingsrätten funnit skäl att gå på Copterlines linje.
Därför tog bolaget tvisten vidare till hovrätten. Nu har Copterlines stämningsansökan även underkänts där.
SHT:s chef Kenneth Krogius är nöjd med hovrättens dom.
– Vi är förstås nöjda men vi är inte överraskade. Vi har hela tiden vetat att vi inte har gjort något fel, säger han.
Enda möjligheten ifall Copterline fortfarande skulle vilja driva ärendet vidare är att ta det till högsta domstolen. Men där måste man ansöka om tillstånd för att få överklaga en dom.
– Så förhoppningsvis är det slut på den här historien nu, säger Krogius.

MALIN LUNDBERG