DELA

Sexton kommuner kan bli en

En kommun i stället för sexton är ett av fyra förslag som landskapets arbetsgrupp tagit fram för samhällsreformen på Åland.

Gruppens rapport blev offentlig på torsdagen. De fyra modellerna, som inte har någon prioritetsordning, är:

– En enda kommun för hela landskapet, med ett direktvalt fullmäktige som utser styrelse och nämnder.

– Värdkommunmodellen, där resursstarka kommuner sköter vissa uppdrag åt andra kommuner, till exempel missbrukarvård eller specialomsorg. Ansvaret för servicen kan ligga kvar hos avtalskommunen eller flyttas till värdkommunen. Uppgifterna kan skötas med eller utan gemensamma organ.
Värdkommunmodellen är mest lik dagens kommunstruktur.

– Samarbetskommunmodellen, där mer specialiserade och resurskrävande uppgifter sköts inom en ny samarbetsorganisation. Den leds av ett fullmäktige eller en stämma som består av presidierna i de deltagande kommunernas styrelsepresidier.

– Regionkommunmodellen. En ny kommunal organisation med ett fullmäktige som utses genom direkta val. Valdistrikten baseras på kommunerna.

Någon prislapp för reformmodellerna finns inte ännu. Ålands statistik- och utredningsbyrå (Åsub) ska räkna på det. Efter det tillsätts en parlamentarisk kommitté som tar fram en modell att gå vidare med. Den modellen kan bygga på flera av de fyra modeller som arbetsgruppen presenterat.
I gruppen sitter ordföranden Robert Sundström, jurist på landskapsregeringens kansliavdelning. Runa Tufvesson, tf direktör vid Ålands kommunförbund, Katarina Fellman, utredningschef vid Åsub, Niklas Eriksson, kommundirektör i Föglö, och Robert Lindfors, Lindro Konsult Ab.

Läs mer i fredagens Nya Åland!

Patrik Dahlblom

patrik.dahlblom@nyan.ax
.