DELA

Sexbrottsmotion sänds till riksdagen

LAGTINGET. Det gemensamma ställningstagande från lagtinget om modernare strafflagstiftning för sexualbrott godkändes av lagtinget.
Nu förs den till Finlands riksdag för behandling.
Det allmänna rättsmedvetandet och den finländska strafflagstiftningen måste passa bättre ihop anser lagtinget. Den hemställningsmotion till riksdagen som alla lagtingspartier skrivit under behandlades av lagtinget i går.
– Rättsuppfattningen skiljer sig mellan Sverige och Finland i dessa frågor, sade lagutskottets ordförande Olof Erland (Lib). Ålands har en syn som avviker från Finlands i så stor grad att vi behöver påverka de finländska myndigheterna att ändra lagstiftningen. Finland ska bli ett rättssamhälle med socialt ansvar.
Lagstiftningen behöver bli modernare och ta in bland annat sociala aspekter både för förövaren och offret. Straffen behöver blir strängare.
– Nu kan man få strängare straff för egendomsbrott. En förstagångsförbrytare kan få villkorligt straff för sexualbrott, sade Erland.

Angeläget
– Sällan har ett initiativ taget och godkänt av lagtinget varit så angeläget som detta, sade Harry Jansson (C).
I dagsläget är hanteringen i Finland bedrövlig när det gäller sexualbrott anser Jansson och upplever det nästan chockartat att se att straffet för ett sexualbrott kan leda till villkorligt straff eller samhällstjänst. Han betonade behovet av specialkompetens i domstolarna.
Barbro Sundback (S) efterlyste en samtyckeslagstiftning.
– Jag tror inte att det räcker med att införa strängare straff för att trygga och skydda kvinnors sexuella integritet.
Istället för att bevisa att man gjort motstånd behöver det finnas bevis för samtycke till den sexuella handlingen anser Sundback.
Motionen godkändes av lagtinget och den 3 maj överlämnar talmännen och lagtingsdirektör Susanne Eriksson över den till justitieminister Tuija Brax (Gröna)och Ålandsminister Astrid Thors (SFP) som sedan i sin tur för den till den nya riksdagen.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds