DELA

Sex (S)-kandidater inför höstens val

Ungdom, kultur, pensionärer, arbetslöshet. De är angelägna frågor för Socialdemokraternas nya kandidater inför höstens lagtings- och kommunalval.
I dagsläget har man 32 kandidater klara för lagtingsvalet, men målet är runt 60.
Ålands socialdemokraters presenterade i går några av partiets kandidater inför höstens lagtings- och kommunalval. I nuläget har man 32 kandidater till lagtinget. Målet är inställt på cirka 60 stycken.
– Det är bättre med kvalitet än kvantitet, sade ordförande Camilla Gunell.
Inför valet försöker man återvinna mark i landsbygdskommuner som inte haft S-kandidater i kommunalvalet under de senaste valen.
Isabella Sarling, projektanställd för Ålands litteraturdagar, är från Finström och ska fungera som dragare för en S-lista i kommunalvalet.
– Alla socialdemokraternas frågor är viktiga för Finström.

Mariehamnskandidater
Fyra mariehamnare ställer upp i valet för första gången. Karin Lindbom ställer upp i både lagtings- och kommunalvalet. Hon är återflyttad till Åland efter studier i Lund och intresserar sig främst för ungdomsfrågor. Hon betonar samarbete mellan kommunerna gällande ungdomsarbete.
– Nu sitter det ungdomsledare i olika kommuner på 15 procent arbete, med bara idrott på bordet.
Även följande kandidat ställer upp i både lagtings- och kommunalvalet. Linda Söderström kom in i politiken när hon startade en namninsamling för ett nytt daghem i Nyängen. Hennes hjärtefrågor är barndagvård, skolor, äldreomsorg och ÅHS.
– Jag intresserar mig för både patienternas och personalens situation inom ÅHS.
Karl-Johan Nyholm arbetar inom fogdeämbetet och ser hur många det är som lever under fattigdomsgränsen.
– Det har blivit ett hårt klimat i samhället.
En kandidat från Röd Ungdom presenteras också. Olov Hansson kunde dock inte närvara vid presskonferensen, men ställer upp i båda valen.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds