DELA

Sex månaders frist för dagcenter

Folkhälsans stängningshotade dagcenter för personer med demensdiagnos har öppet åtminstone sex månader till.
Dagcentret skulle stängas vid årsskiftet eftersom man inte fått tillräckligt många klienter. Centret med två anställda har öppet tre dagar i veckan och man behöver åtta-nio besökare varje dag för att får ekonomin att gå ihop.
Nu skjuter Folkhälsans ledning till pengar så att centret kan fortsätta ett halvår.
– Vi vill att det får ytterligare sex månader att hitta anhöriga och klienter, säger verksamhetsledaren Bertil Nordin. (pd)