DELA

Sex kårer deltog i vårmanöver

I lördags arrangerade Sunds och Vårdös frivilliga brandkårer en vårmanöver i Sund där sex andra kårer deltog.
Kårerna fick utföra uppdrag på olika stationer. På kvällen hölls årsmöte som följdes av middag och dans.
Varje år arrangeras en vårmanöver för de åländska brandkårerna. I år var det Sund och Vårdö som arrangerade manövern och Jomalas, Strandnäs, Lemlands, Finströms, Västra- och Östra Saltviks frivilliga brandkårer samlades för att delta i de olika aktiviteterna.
– På dagen hade vi olika stationer där kårerna fick utföra olika brandkårsrelaterade uppdrag. Vi hade åtta olika stationer och varje brandkår fick besöka fyra, berättar Sten-Göte Nyman, verksamhetsledare vid Ålands brand- och räddningsförbund.
Nyman berättar att det till exempel fanns en station där brandkåristerna fick öva på att ta hand om en trafikolycka och en station där de fick utföra en räddning från ett tak.
– Sedan fanns det andra stationer som var mindre brandkårsrelaterade också, som frågesport till exempel, säger han.

Återval
Efter vårmanövern samlades brandkåristerna på Klippan för kaffe och smörgås.
– Hela idén med att ha en årlig vårmanöver är ju att brandkåristerna skall få komma ihop sig och träffas, menar Nyman.
Efter dagens aktiviteter hölls Ålands brand- och räddningsförbunds årsmöte på Klippan. Hela åttio personer deltog vid mötet och den sittande styrelsen återvaldes. Dagen avslutades sedan med middag och dans.

MALIN LUNDBERG

malin.lundberg@nyan.ax

Foto: BJÖRN HENRIKSSON