DELA

Sex elever i minsta skolan

Av de 23 grundskolorna på Åland har hela åtta stycken färre än femtio elever. Det visar ny statistik från Åsub.
Andelen elever med annat modersmål än svenska är fem procent.
Totalt finns det runt 2.850 grundskoleelever på Åland den här hösten. Nio elever av dem får hemundervisning.
Störst är Övernäs skola med drygt 400 elever. Minst av de kommunala skolorna är Sottunga med sina nio elever medan nystartade Waldorfskolan har ännu färre, sex elever.
Åtta skolor har färre än 50 elever, sex skolor har mellan 50 och 99 elever medan nio skolor har över 100 elever.

Språkkunskaper
Åsub har även granskat hur många av niorna som läser ett frivilligt språk. Där är siffran 65 procent jämfört med 69 procent i fjol. Andelen som läser finska och tyska har minskat och är nu 55 respektive 15 procent. Däremot väljer fler att lära sig franska.
Av eleverna har 150 stycken eller fem procent ett annat modersmål än svenska. En tredjedel av dessa går i Strandnäs skola.
– Men procentuellt är andelen störst i skärgården, tolv procent, och minst i Norra Ålands högstadiedistrikt, under två procent, skriver Åsub.
Finska är modersmål för 43 elever, lettiska för 16, ryska för 14 och thai för elva. Därefter följer rumänska med tio elever, kurdiska och estniska med nio elever vardera, persiska med åtta samt tagalog med sju elever. Övriga språkgrupper omfattar färre än fem elever. Totalt finns 24 olika språk representerade.
Noteras kan också att antalet datorer i skolorna har ökat med 100 på ett år. Totalt är de är uppe i 1.200 stycken vilket betyder att det nästan går tre elever per dator.

Annika Kullman