DELA

Ser fortsatt positivt ut för Föglö

Föglös budgetförslag för år 2009 visar en positiv bild av kommunen.
Ett årsbidrag på över 500.000 euro, ett överskott på cirka 150.000 euro, skuldbördan per invånare minskar och skatten oförändrad på 17 procent.
Bilden är tagen när skärgårdsfärjan Grisslan lägger till i Föglö Överö.
Totalt omfattar budgetförslaget över 4,3 miljoner euro år 2009. Det är en ökning med 3,3 procent, jämfört med budget 2008. Det här visar den sammanställning av budgetförslaget som kommundirektör Niklas Eriksson tagit fram.
Av de totala anslagen i budgetförslaget viks 49 procent till socialnämnden, skolnämnden behöver 34 procent och de övriga nämnderna delar på resten.


Driften nästan allt
Inför det kommande året står investeringarna för endast 8 procent av totalbudget. Driften däremot är 91 procent och de finansiella kostnaderna, i princip räntor, upptar en procent.
Driftsbudgetens netto beräknas öka med 7,5 procent år 2007. Förändringen beror främst på de stora löneökningarna som följt av senaste kollektivavtalet.
Men även nya arbetsavtal, speciellt inom åldringsvården, och kraftiga kostnadsökningar för skolskjutskostnaderna, närståendevården och energikostnaderna har påverkat utvecklingen.


Projekt fortsätter
När det gäller de större investeringarna är de flesta redan pågående projekt. Bland de största finns bland annat grundförbättring och ny ytbeläggning på Sintingsvägen, renoveringar av gästhamnens servicehus, ombyggnad av slambassängerna i Granboda och tätpålning av Tullbryggan i Degerby.
Budgetförslaget finns till påseende i kommunkansliet. Kommunfullmäktige behandlar budgeten vid sitt sammanträde den 11 december.


Skatt som tidigare
Skattesatserna är samma som tidigare år, med en kommunalskatt på 17 procent.
Den allmänna fastighetsskatten är 0,7 procent, inget skatt för fast boende eller föreningshus och 0,9 procent för fritidsboende.
Skuldbördan beräknas vara 1.614 euro per invånare.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax