DELA

Senapsgas får fart på potatisen

Franska bönder plöjer ibland upp senapsgas från krigen.
I Lemland Bistorp gör potatisodlare tvärt om.
Där det vanligtvis växer potatis breder senapsplantor ut sig över åkern som en grön kalufs. Plantorna ska klippas och fräsas ned i jorden där de blir till gas.
Allt för att bättra på potatisskörden.


Näring och nematoder
– Huvudsyftet är att få ned grönmassan i marken för att ge ny näring åt jorden. Om det andra fungerar också så är det en bonus, säger Joakim Sjögren, potatisodlare.
”Det andra” som Sjögren talar om är jäsningen av senapsplantorna så att gas utvecklas. Gasen tar kål på potatisnematoder, som är en liten mask. Maskarna angriper potatisarnas rottrådar så att skördarna blir sämre. För att gasen ska utvecklas måste det vara fuktigt och varmt.
– Nematoder får man garanterat om åkern står i vall ett år. Den vanliga metoden för att undvika nematoder är att ändra växelbruket, säger Sjögren.
Sjögren har i år sått senap på en del av sina åkrar som ett försök. Redan har den snabbväxande senapen kvävt ogräs och luckrat upp jorden med sina långa rottrådar. Efter 65-70 dygn klipps senapen och fräses ned i jorden med en spadfräs, som Sjögren köpt in. Det är honom veterligen Ålands enda spadfräs.
Läs mer i papperstidningen!

Erik Hallstensson