DELA

Seminarium i Helsingfors om självstyrelsen

I mitten av mars arrangeras ett seminarium om Ålands självstyrelse i Helsingfors. Initiativet kommer från landskapsregeringen.
Seminariet, som ordnas i samarbete med justitiedepartementet, är en del i landskapsregeringens arbete med att förankra självstyrelsepolitiska frågor hos politiker och tjänstemän i riket.
– Lantrådet Viveka Eriksson har i tidigare möten med Ålandsminister Astrid Thors och representanter för justitieministeriet diskuterat ett upplägg där målsättningen är att informera om aktuella självstyrelsefrågor, inklusive förslag till reformering av självstyrelsesystemet, skriver kommunikationschef Björn Häggblom i ett pressmeddelande.
I seminariet, som hålls den 21 mars, deltar tjänstemän från de olika ministerierna, lagtingets vicetalman Gunnar Jansson, professor Markku Suksi, professor Jan Sundberg och finansråd Antero Toivainen.
Utöver seminariet på tjänstemannanivå önskar lantrådet under vårvintern diskutera självstyrelsepolitiska reformer med partiordförandena i riket. (ak)