DELA

Selander fick högsta tjänsten

Det blev som väntat jur kand Arne Selander som fick tjänsten som förvaltningschef vid landskapsregeringen. Vid årsskiftet räknar han med att kunna ta över fullt ut.
Arne Selander är den första tjänstemannen inom självstyrelsen som sitter på politiskt förtroende. Om ett knappt år är det val och den politiska makten kan ändra. Men han säger att han känner sig trygg.
– Jodå. Man skall komma ihåg att det här är en politisk organisation och det är politikerna som fattar besluten medan tjänstemännen bereder. Det skall inte behöva gå prestige i det, det gäller att arbeta proffsigt.
– Det som nästan alltid löser problem är dialog. Man behöver tala med folk och man behöver vara lyhörd. Och det gäller inte bara gentemot politikerna utan också personalen. Om man inte är tillräckligt tydlig så skapar det problem.

Problem i dag
Selander talar gärna om just personalfrågorna. Det är viktigt, säger han att personalen är engagerad, känner delaktighet och stolthet över att arbeta vid landskapsregeringen.
Gör den inte det nu?
– Jag tror vi har ett problem i dag. Det kan bero på saker som har hänt de senaste åren.
En annan sak som han pekar på som viktig är att man klarlägger rollerna, vad en politiker har för uppgifter och vad en tjänsteman skall göra. Där får det inte bli konflikter.
– Det kommer jag att fundera över. Fundera på hur jag tycker att man borde jobba långsiktigt. Sedan får vi se om politikerna tycker lika.
Arne Selander är rätt säker på att verksamheten inom förvaltningen behöver moderniseras.
– Man behöver analysera verksamheten, se om vi gör rätt saker och på rätt sätt.
En sådan rätt grundlig genomgång gjordes när han kom till social- och miljöbyrån för drygt två år sedan. Det ledde till att socialvårdsbyrån nu sysslar mer med tillsynsverksamhet; påtalar brister, kommer med förslag hur de skall rättas till, istället för den mer traditionella rådgivningen till kommunerna.

Har varit rättschef
Selander ser fram emot det nya arbetet, men säger att han också känner sig ödmjuk inför uppgiften. En bit av arbetet som han nämner särskilt är uppgiften som rättschef. Han har erfarenhet av det efter att ha arbetat som kronofogde i Sverige.
– Det går mycket ut på att vara just precis juridisk rådgivare.
Selander kom tillbaka till Åland i början av 2000-talet. Han arbetade ett år på lagtinget som utskottssekreterare, så var han ett par år kommundirektör i Finström och utsågs sommaren 2004 till avdelningschef på landskapets social- och miljöavdelning.
Och nu har han utnämnts till landskapets högsta tjänsteman.
Det har gått snabbt uppåt.
– Det kan gå snabbt neråt också.

HARRIET TUOMINEN