DELA

Seglarprotest mot kortruttsplanerna

Stäng inte av gamla och livsviktiga farleder genom att bygga broar och vägbankar för kortruttssystemet.
Det är de åländska segelföreningarnas budskap till landskapsregeringen.
– I de planer för ett nytt kortruttssystem för skärgårdfärjorna som hittills presenterats av landskapsregeringen, ingår en del broar och vägbankar som kommer att stänga av gamla farleder för segelbåtar, bland annat Embarsund och sundet mellan Töftö och Prästö.
Det konstaterar Åländska segelsällskapet ÅSS, Mariehamns seglarförening MSF, Färjsundets seglarförening, Ålands skötbåtsförening, skeppsföreningen Albanus och Allan Palmer Sailing som nästa onsdag kommer att överräcka en gemensam skrivelse till infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C).
– Goda kommunikationer är livsviktiga för skärgården och för Åland över huvud taget. Goda kommunikationer innebär också öppna farleder, småbåtsleder utanför färjfaren och möjlighet för turistföretagare i skärgården att ta emot båtturister. Det får man inte glömma i diskussionen. Goda kommunikationer är mer än bara bilvägar, skriver seglarna.

Öppningsbara broar
– Vägtrafiken är viktig men segellederna bör hållas öppna också i fortsättningen. Det gäller framför allt Embarsundsleden, där majoriteten av turistande seglare österifrån passerar, faret förbi Degerby, som varit en pulsåder för byn i många sekler, Ängösund och leden mellan Prästö och Töftö, samtliga mycket populära segelleder.
I skrivelsen föreslår man att landskapet i stället satsar på linfärjor, tunnlar, öppningsbara broar eller broar med segelbar höjd.
– Öppningsbara broar är ett realistiskt alternativ. Broarna kan fjärrstyras och skötas av den personal som redan sköter Lemströms kanal. Motsvarande system har redan länge fungerat väl i Sverige och i skärgården öster om oss, vilket många seglare kunnat konstatera. Kostnaderna för öppningsbara broar är enligt det svenska vägverket ungefär det dubbla jämfört med fasta broar, en investering som kan vara väl värd att göra.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen